ตาข่ายถัก

ตาข่ายถัก , ตาข่ายทอ ใช้ในงานทั่วไป เช่นทำรั้ว,ประตู,หน้าต่าง ทำกรง กั้นพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

มีขนาดหน้ากว้าง ความยาว ขนาดเส้นลวด และความถี่ของตาหลากหลาย ตามการใช้งาน