เกี่ยวกับเรา

ป้อเจริญค้าวัสดุ ตั้งอยู่ที่ 119 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างมากว่า 35 ปี

แรกเริ่มเดิมที ดำเนินธุรกิจในนามร้านป้อเจริญฮาร์ดแวร์ จำหน่ายสินค้าจำพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2527 ได้จดทะเบียน หจก.ป้อเจริญ ขึ้นเพื่อรับส่ง หิน ทราย และวัสดุก่อสร้าง และเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้จดทะเบียนบริษัทขึ้นในนาม บริษัท ป้อเจริญค้าวัสดุ จำกัด และดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน