กระเบื้องหลังคา ลอนคู่ แผ่นใส

กระเบื้องหลังคา ลอนคู่ แผ่นใส โปร่งแสง
ให้ความสว่างจากแสงธรรมชาติ ลอดผ่านเข้ามาในอาคารได้