คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค, อินทรี

คอนกรีตผสมเสร็จ , ปูนแพลนท์ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้คุณภาพ ลดความเสี่ยงจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐาน
ตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน
โทร 085-2124477

มีกำลังอัด(Strength)ให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม.
มีค่ายุบตัว(Slump) ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับโครงสร้างและวิธีการเท 3 ระดับ คือ
7.5 +/- 2.5ซม. , 10.0 +/- 2.5ซม. , 12.5 +/- 2.5ซม.
สำหรับสเปคอื่น มิกซ์อื่น ติดต่อสอบถามได้