คานตัวที

คานคอนกรีตสำเร็จรูป ตัว T
ใช้สำหรับงานเกษตรกรรม ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เป็นต้น รวมถึงงานโครงสร้างทั่วไป ทำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ติดตั้งง่าย รับน้ำหนักได้มาก

Category: