ตลับเมตร Stanley Global (Limited Edition)

ตลับเมตร Stanley Global (รุ่นพิเศษ บาร์เซโลนา)