ท่อกลมดำ

ท่อเหล็กกลม ผิวดำ หรือเหล็กท่อดำ ใช้ในงานโครงสร้าง ก่อสร้างทั่วไป เช่นโครงหลังคา เสา งานตกแต่ง เป็นต้น

Category: