ปูนอินทรีซูเปอร์

สำหรับงานก่อ งานฉาบลื่นเป็นพิเศษ
อินทรีซูเปอร์ … สูตรใหม่ ถูกพัฒนาให้เนื้อปูนเข้มข้นมากขึ้น ฉาบลื่นนุ่มและยึดเกาะดีกว่าเดิม พิสูจน์โดยช่างฉาบมืออาชีพแล้วว่า ใช้ผสม และฉาบได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมขนาด 50 กิโลกรัมทั่วไป
เพิ่มคุณสมบัติดังนี้
• ถุงใหม่กันชื้น…มั่นใจสูงสุด เพิ่มความมั่นใจสูงสุด ด้วยถุงใหม่กันชื้น
• เพิ่มความคุ้มค่า

คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีซูเปอร์ สูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นพิเศษ จนได้สูตรเข้มข้น ทำให้เนื้อปูนมีคุณภาพสูง ฉาบลื่นเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็กตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

ข้อแนะนำ

  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีตจำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้นและเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

ผสมปูนอินทรีซูเปอร์ ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

งานคอนกรีตทั่วไป

อินทรีซูเปอร์ : 1

ทราย : 2

หิน : 4

น้ำ : 1


งานก่อผนัง

อินทรีซูเปอร์ : 1

ทราย : 3

หิน : –

น้ำ : 1

งานฉาบชั้นใน

อินทรีซูเปอร์ : 1

ทราย : 2.5

หิน : –

น้ำ : 1


งานฉาบชั้นนอก

อินทรีซูเปอร์ : 1

ทราย : 3

หิน : –

น้ำ : 1

ขนาดบรรจุ

น้ำหนักบรรจุ 40 กิโลกรัม / ถุง

ข้อมูลทางเทคนิค

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ มอก.80-2550 อินทรีซูเปอร์
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) ไม่น้อยกว่า 320 582
2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
ระยะเวลาก่‹อตัวเริ่มต้น (นาที) ไม่น้อยกว่า 45 89
ระยะเวลาก่‹อตัวสุดท้าย (นาที) 186
3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
1 วัน (MPa) 7.8
3 วัน (MPa) ไม่น้อยกว่า 6.9 14.3
7 วัน (MPa) ไม่น้อยกว่า 11.8 17.2