ลวดชุบสังกะสี

ลวดชุบสังกะสี ใช้สำหรับงานทั่วไป งานก่อสร้าง งานด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง งานด้านการตกแต่ง  การประดิษฐ์หัตถกรรมพื้นบ้าน งานด้านการเกษตรกรรม งานด้านกสิกรรม