ลวดหนาม

ลวดหนาม ผ่านการชุบสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม ใช้ในงานกั้นรั้ว กั้นแนวเขตพื้นที่ต่างๆ งานอุตสาหกรรม การเกษตร การปศุสัตว์ เป็นต้น