สแลน

สแลน หรือ ตาข่ายกรองแสง

มีคุณสมบัติ กรองแสง ให้แสงตกกระทบน้อยลง ให้ความร่มรื่น

ใช้งานทั่วไปได้หลากหลาย เช่น งานเกษตรกรรม ทำโรงเรือน โรงเพาะชำ , งานก่อสร้าง ช่วยบังแสงแดด , ทำโรงจอดรถ บ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัยต่างๆ ,  ใช้คลุมล้อมรั้วต่างๆ เป็นต้น

มีขนาด กว้าง ยาว ความเข้ม และ สีต่างๆ ให้เลือกหลากหลาย