อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั่วไป เช่น ลวดเชื่อม, ใบไฟเบอร์ตัดเหล็ก, เกรียง, คีม, อุปกรณ์ประปา, แปรงทาสี, ลูกกลิ้งทาสี, กระดาษทราย, น๊อต-สกรู เป็นต้น