เหล็กกล่อง

เหล็กกล่อง, แป๊ปโปร่ง, แป๊ปสี่เหลี่ยม, แป๊ปแบน, ท่อเหลี่ยม
ใช้ในงานก่อสร้าง โครงสร้างทั่วไป เช่นโครงสร้างหลังคา เสา หรืองานตกแต่ง
มีขนาดและความหนาต่างๆ

Category: