เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย ใช้ในงานก่อสร้าง สำหรับเสริมคอนกรีต

Category:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 10มม., 12มม., 16มม., 20มม., 25มม., 28มม., 32มม.
ชั้นคุณภาพ SD30, SD40, SD50