เหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี นิยมใช้ในงานโครงหลังคา รวมถึงโครงสร้างทั่วไป งานทั่วไป

Category:

ขนาดสินค้า

ขนาด ขนาดสินค้า ความหนา ความยาว น้ำหนักต่อเส้น
 (มิลลิเมตร)  (มิลลิเมตร) (เมตร)  (กิโลกรัม)
2 ½” 60 x 30 x 10 1.6 6 9.78
2 11.94
2.3 13.5
3” 75 x 45 x 15 1.6 6 13.92
2 17.16
2.3 19.5
4” 100 x 50 x 20 1.6 6 17.28
2 21.36
2.3 24.36
2.8 29.22
3.2 33
4 40.26
4.5 44.58
5” 125 x 50 x 20 2.3 6 27.06
3.2 36.78
4 45
4.5 49.92
6” 150 x 50 x 20 2.3 6 29.76
3.2 40.56
4.5 55.2