เหล็กรางน้ำ, รางหนา

เหล็กรางน้ำ, รางหนา (C-Chanel) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีลักษณะเป็นรูปตัว C ใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป เช่น โครงหลังคา บันได เป็นต้น

Category:

ขนาดสินค้า

ขนาด (มิลลิเมตร) ความหนา (มิลลิเมตร) ความยาว น้ำหนัก (กิโลกรัม)
t1 t2 (เมตร)
50×25 4 6 6 23.16
75×40 5 7 6 41.52
100×50 5 7.5 6 56.16
125×65 6 8 6 80.4
150×75 6.5 10 6 111.6
9 12.5 6 144
180×75 7 10.5 6 128.4
200×80 7.5 11 6 147.6
200×90 8 13.5 6 181.8
250×90 9 13 6 207.6
11 14.5 6 241.2
300×90 9 13 6 228.6
10 15.5 6 262.8
12 16 6 291.6
380×100 10.5 16 6 327
13 16.5 6 372
13 20 6 403.8