เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่นงานทำหน้าต่าง ประตู เหล็กดัด ทำตะแกรง งานตกแต่ง เป็นต้น

Category: