เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) ผิวเรียบ

มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้ เช่น RB6 , RB8 , RB9 , RB12 , RB15 , RB19 , RB25 เป็นต้น

Category:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 6มม., 9มม., 12มม., 15มม., 19มม., 25มม.
ชั้นคุณภาพ SR24