เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ ใช้สำหรับเสริมคอนกรีต

Category:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 6มม., 9มม., 12มม., 15มม., 19มม., 25มม.
ชั้นคุณภาพ SR24