แป๊ปประปา, แป๊ปน้ำ

ท่อประปา, แป๊ปน้ำ, แป๊ปประปา, แป๊ปกัลวาไนซ์
ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานประปา งานโครงสร้าง งานก่อสร้างทั่วไป

รายละเอียด

ประเภท2
ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก
ความหนาของ
ผนังท่อ
ต่ำสุด สูงสุด
นิ้ว มิลลิเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร
1/2″ 15 21 21.8 2.6
3/4″ 20 26.5 27.3 2.6
1″ 25 33.3 34.2 3.2
1 1/4″ 32 42 42.9 3.2
1 1/2″ 40 47.9 48.8 3.2
2″ 50 59.7 60.8 3.6
2 1/2″ 65 75.3 76.6 3.6
3″ 80 88 89.5 4
4″ 100 113.1 115 4.5
5″ 125 138.5 140.8 5
6″ 150 163.9 166.5 5

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ
ความหนา ประเภท 2: -12.5%, +Not Limit