กระเบื้องหลังคา ไตรลอน แผ่นใส

กระเบื้องหลังคา ไตรลอน แผ่นใส โปร่งแสง
ให้ความสว่างจากแสงธรรมชาติ ลอดผ่านเข้ามาในอาคารได้