เหล็กไอบีม

ผลิตภัณฑ์จาก SYS เหล็กสยามยามาโตะ มีลักษณะหน้าตัดเป็นตัว I สามารถรับแรงได้ดี นิยมนำมาใช้งานเป็นรางเครน หรือโครงสร้างเสา,คาน หรือโครงหลังคาขนาดใหญ่เช่นเดียวกับเหล็กเอชบีม

เหล็กไอบีม (I-Beam) จะมีจุดสังเกตที่แตกต่างจากเหล็กเอชบีม (H-Beam) คือ ความหนาของส่วนปีกด้านที่ใกล้กับแกนกลางจะมีความหนากว่าด้านปลาย

Category:

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหล็กไอบีม I-Beam
ขนาดระบุ น้ำหนัก
กิโลกรัม
น้ำหนัก
กิโลกรัม
HxB t1 t2
มม. มม. มม. 1เมตร 6เมตร
150×75 5.5 9.5 17.1 102.6
200×100 7 10 26 156
200×150 9 16 50.4 302.4
250×125 7.5 12.5 38.3 229.8
10 19 55.5 333
300×150 8 13 48.3 289.8
10 18.5 65.5 393
11.5 22 76.8 460.8
350×150 9 15 58.5 351
12 24 87.2 523.2
400×150 10 18 72 432
12.5 25 95.8 574.8
450×175 11 20 91.7 550.2
13 26 115 690
600×190 13 25 133 798
16 35 176 1056