ปูนฉาบทั่วไป

ปูนฉาบทั่วไป…อินทรีมอร์ตาร์ 11 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 1776-2542 IM-11
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 75 101
2. ระยะก่อตัวเริ่มต้น
นาที ≥ 60 234
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 2.5 4.9*
4. การยึดเกาะที่ 7 วัน
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 4.0
หมายเหตุ การยึดเกาะที่ 7 วัน ทดสอบกับอิฐมอญ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 10-13 ลิตร ได้พื้นที่ 2.4-2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

+=