ตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช

ตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช เป็นลวดเหล็กรีดเย็นนำมาเชื่อมเป็นตะแกรง
ใช้สำหรับงานโครงสร้าง เสริมคอนกรีต แทนเหล็กเส้น สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
มีขนาดเส้นลวด และหน้ากว้าง ความยาวต่างๆให้เลือกตามการใช้งาน สามารถสั่งได้ทั้งแบบม้วนและแบบแผง

ขนาดสินค้า

ขนาดลวด@ตาห่าง น้ำหนัก
(กก./ตร.ม.)
 2.80 mm @ 15 cm. 0.64
 2.80 mm @ 20 cm. 0.48
 2.80 mm @ 25 cm. 0.39
 2.80 mm @ 30 cm. 0.32
 3.00 mm @ 15 cm. 0.74
 3.00 mm @ 20 cm. 0.56
 3.00 mm @ 25 cm. 0.44
 3.00 mm @ 30 cm. 0.37
 3.20 mm @ 15 cm. 0.84
 3.20 mm @ 20 cm. 0.63
 3.20 mm @ 25 cm. 0.51
 3.20 mm @ 30 cm. 0.42
 3.40 mm @ 15 cm. 0.95
 3.40 mm @ 20 cm. 0.71
 3.40 mm @ 25 cm. 0.57
 3.40 mm @ 30 cm. 0.48
 3.60 mm @ 15 cm. 1.07
 3.60 mm @ 20 cm. 0.8
 3.60 mm @ 25 cm. 0.64
 3.60 mm @ 30 cm. 0.53
 3.80 mm @ 15 cm. 1.19
 3.80 mm @ 20 cm. 0.89
 3.80 mm @ 25 cm. 0.71
 3.80 mm @ 30 cm. 0.59
 4.00 mm @ 15 cm. 1.32
 4.00 mm @ 20 cm. 0.99
 4.00 mm @ 25 cm. 0.8
 4.00 mm @ 30 cm. 0.66
 6.00 mm @ 15 cm. 2.96
 6.00 mm @ 20 cm. 2.22
 6.00 mm @ 25 cm. 1.78
 6.00 mm @ 30 cm. 1.48