กลอนหางปลา

กลอนหางปลา กลอนเล้าหมู กลอนกรงหมู สำหรับเล้าหมู กรงหมู เล้าไก่ กรงไก่ หรือกรงสัตว์ต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อเนกประสงค์
ขนาด 6 x 4 x 2 ซม. เนื้อเหล็กหนา 3 มม. ชุบป้องกันสนิมแล้ว

Category: