ปูนกาวปูกระเบื้องทับกระเบื้อง

ปูนกาวปูกระเบื้องอินทรีไทล์ฟิกซ์ พรีเมี่ยม 43 สำหรับงานปูหินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องแก้ว กระเบื้องโมเสค ปูทับกระเบื้องเดิม ปูบนแผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นวีว่าบอร์ด แผ่นไม้อัด แผ่นโครงสร้าง ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติให้มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทำให้ปูนกาวเหนียว ยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้องอย่างเพียงพอ และไม่หลุดร่อน สามารถปูกระเบื้อง โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับกระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ กระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องแกรนิตโต้ งานปูกระเบื้องทับกระเบื้องเดิม ทั้งงานพื้นและผนังภายในภายนอก

คุณสมบัติ

ทดสอบมาตรฐานยุโรป/มาตรฐานสากล
การทดสอบ มาตรฐาน ข้อกำหนด ผลการทดสอบ
การไหลตัวกระเบื้อง (Slip Resistance)
EN 1308 / ISO13007 Part 2, 4.2 ≤ 0.5 มิลลิเมตร 0.0 มิลลิเมตร
แรงยึดเกาะกาวซีเมนต์ระหว่างกระเบื้องและพื้นผิว (Tensile Adhesion Strength)
EN 1348 / ISO13007 Part 2, 4.4.4.2 ≥ 1.0 N/mm2 1.32 N/mm2
แรงยึดเกาะกาวซีเมนต์ระหว่างกระเบื้องและพื้นผิว หลังแช่น้ำ (Tensile Adhesion Strength after water immersion)
EN 1348 / ISO13007 Part 2, 4.4.4.3 ≥ 1.0 N/mm2 1.26 N/mm2
แรงยึดเกาะกาวซีเมนต์ระหว่างกระเบื้องและพื้นผิวที่อายุกาวก่อนติดกระเบื้อง (open time) 20 นาที (Open time : Tensile Adhesion Strength)
EN 1348 / ISO13007 Part 2, 4.1 ≥ 0.5 N/mm2 1.00 N/mm2
ทดสอบมาตรฐานอเมริกา
การทดสอบ มาตรฐาน ข้อกำหนด ผลการทดสอบ
อายุปูนกาวก่อนติดกระเบื้อง (Open Time)
ANSI A118.1 C-4.4 ≥ 50 นาที 180 นาที
ระยะเวลาในการปรับแต่งกระเบื้อง (Adjustability)
ANSI A118.1 C-4.5 ≥ 30 นาที 310 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูนกาว 25 กิโลกรัม (1 ถุง) ต่อน้ำ 5.25 -5.50 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 6.50-7.75 ตร.ม. ที่ความหนา 3-5 มม.


ปูกระเบื้องผนัง
1.ผนังอิฐมอญ/ คอนกรีตบล็อก/ อิฐมวลเบา
2.ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11/ ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13 ความหนาผนัง 1 ซม. / ชั้นปูกระเบื้องเดิม
3.ปูนกาวปูกระเบื้อง อินทรีไทล์ฟิกซ์ พรีเมี่ยม 43 ความหนา 0.5 ซม.
4.กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ กระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องแก้ว


ปูกระเบื้องพื้น
1.พื้นคอนกรีต
2.ปูนเทปรับระดับ อินทรี มอร์ตาร์ 31 ความหนาพื้น 3-5 เซนติเมตร / ปูนเทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดีอินทรีมอร์ตาร์ 32 ความหนาพื้น 1-5 เซนติเมตร
3.ปูนกาวปูกระเบื้อง อินทรีไทล์ฟิกซ์ พรีเมี่ยม 43 ความหนา 0.5 ซม.
4.กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ กระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องแก้ว