ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติความอุ้มน้ำทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ
มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มาตรฐานการทดสอบภายใน IM-13
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 85 101
2. ระยะก่อตัวเริ่มต้น
นาที ≥ 260 324
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 2.5 3.5*
4. การยึดเกาะที่ 7 วัน
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ≥ 1.1 3.8
หมายเหตุ การยึดเกาะที่ 7 วัน ทดสอบกับอิฐมวลเบา ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 11-12 ลิตร ได้พื้นที่ 2.2-2.4 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

+=