ปูนอินทรีเพชรส้ม

สำหรับงานหล่อชิ้นงานคอนกรีตโดยเฉพาะ

อินทรีเพชร งานหล่อ ได้รับการพัฒนาจากปูนเม็ดคุณภาพสูง เนื้อปูนมีความละเอียดที่เหมาะสม ทำให้ชิ้นงานคอนกรีตได้กำลังอัดสูง เทคอนกรีตเข้าแบบง่าย ชิ้นงานคอนกรีตไม่เสียรูป ให้ผิวของชิ้นงานคอนกรีตเรียบ เนียน สวย จึงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตหล่อสำเร็จและงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป เช่น ท่อระบายน้ำ คอนกรีตบล็อค เสาเข็ม เสารั้ว ขอบทางเท้า และแผ่นพื้นคอนกรีต

คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สูตรพิเศษ อินทรีเพชร งานหล่อ  ผลงานวิจัยและพัฒนาล่าสุดของผลิตภัณฑ์ ปูนอินทรี เพื่อตอบสนองกับกลุ่มงานโรงหล่อและชิ้นงานคอนกรีตหล่อสำเร็จโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 1
 • ชิ้นงานหล่อที่ได้มีกำลังอัดสูงและมีความแข็งแรงทนทาน
 • เนื้อปูนมีความละเอียดที่เหมาะสม
 • ผิวชิ้นงานมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอ
 • เทเข้าแบบง่าย
 • สามารถถอดแบบชิ้นงานได้เร็ว
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มมูลค่าในภาพรวมของการผลิต

ข้อแนะนำ

 • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ต้องสะอาด
 • ควรกองเก็บปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
 • เมื่อผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน

ผสมปูนอินทรีส้ม กับทรายหยาบ หินฝุ่นหรือหิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้
ท่อ
อินทรีเพชร งานหล่อ  : 1

ทรายหยาบ : 2

หินฝุ่น : –

หิน : 3

น้ำ : 1/3


คอนกรีตบล็อค

อินทรีเพชร งานหล่อ : 1

ทรายหยาบ : –

หินฝุ่น : 12-14

หิน : –

น้ำ : 1/3


คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก

อินทรีเพชร งานหล่อ : 1

ทรายหยาบ : 2

หินฝุ่น : –

หิน : 4

น้ำ : 1/2

ขนาดบรรจุ

 • ปูนถุง ขนาด 50 กิโลกรัม
 • ปูนผง

ข้อมูลทางเทคนิค

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ มอก. 15 เล่ม 1-2555 อินทรีเพชร งานหล่อ
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) > 280 361
2. การขยายตัว (Autoclave Expansion)
ร้อยละสูงสุด 0.8 0.033
3. ระยะเวลาการก่‹อตัว (Vicat Method)
ระยะเวลาก่อตัวเริ่‹มต้น (นาที) > 45 130
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้Œาย (นาที) < 375 221
4. กำลังอัดของมอร์ตาร์
3 วัน (MPa) > 12 27
7 วัน (MPa) > 19 33
28 วัน (MPa) > 28 41