ปูนอินทรีแดง

สำหรับงานก่อ ฉาบลื่น เรียบง่ายกว่า

อินทรีแดง…เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในงานก่อ ฉาบ เท ปูนอินทรีแดงได้พัฒนาปรับปรับสูตรใหม่ โดยใส่สารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยให้เนื้อปูนมีอนุภาคละเอียดมากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง
อีกทั้งยังพัฒนาเม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น งานฉาบ งานก่อ
และงานเท จึงมีคุณสมบัติดังนี้
• ทำงานง่ายเนื้อปูนนุ่ม เบามือ
• ทำงานง่ายปูนลื่น ไม่ติดเกรียง
• ทำงานง่ายเนื้อปูนเหนียว ยึดเกาะอิฐหรือผนังได้ดี
• ลดโอกาสผนังแตกร้าว
• ได้ประสิทธิภาพทำงานที่มากขึ้น
• งานก่อ งานเท มีความแข็งแรง ทนทางยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ปรับสูตรใหม่ มีสารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยเพิ่มความสารถในการอุ้มน้ำ อีกทั้งยังพัฒนา เม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น ทำให้การขึ้นงานฉาบง่าย ง่านก่อและงานเทแข็งแรง ทนทาน ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝาระบายน้ำ เป็นต้น

ข้อแนะนำ

  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนัง และรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้น และเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิ และการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง และปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมด ภายใน 1-2 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

ผสมปูนอินทรีแดง ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้
งานคอนกรีตทั่วไป

อินทรีแดง : 1

ทราย : 2

หิน : 4

น้ำ : 1


งานก่อผนัง

อินทรีแดง : 1

ทราย : 3

หิน : –

น้ำ : 1


งานฉาบชั้นใน

อินทรีแดง : 1

ทราย : 2.5

หิน : –

น้ำ : 1


งานฉาบชั้นนอก

อินทรีแดง : 1

ทราย : 3

หิน : –

น้ำ : 1

หมายเหตุ: ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตและงานก่อ ใช้ทรายละเอียดสำหรับงานฉาบ

ขนาดบรรจุ

  • ปูนถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ มอก. 80-2550 อินทรีแดง
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) > 320 535
2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
ระยะเวลาก่‹อตัวเริ่‹มต้Œน (นาที) > 45 97
ระยะเวลาก่‹อตัวสุดท้Œาย (นาที) 194
3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
1 วัน (MPa) 6.2
3 วัน (MPa) > 6.9 11.5
7 วัน (MPa) < 11.8 13.8