เหล็กทับหลัง

เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าแรงงาน ได้มาตรฐานในการก่อสร้าง