เหล็กปลอก

ปลอกเสา ปลอกคานสำเร็จรูป
ใช้สำหรับผูกกับเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย ก่อสร้าง ทำเสา หรือคาน
สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
มีหลากหลายขนาดให้เลือก

ขนาด

ขนาดปลอก(ซม.) 7.5×7.5ซม., 10×10ซม., 12.5×12.5ซม., 15×15ซม., 20×20ซม., 25×25ซม., 30×30ซม., 35×35ซม.

10×15ซม., 10×20ซม., 10×25ซม., 10×30ซม., 10×35ซม., 15×20ซม., 15×25ซม., 15×30ซม., 15×35ซม., 15×40ซม., 15×45ซม.

ขนาดปลอก(นิ้ว) 3″x3″, 4″x4″, 5″x5″, 6″x6″, 8″x8″, 10″x10″, 12″x12″, 14″x14″

4″x6″, 4″x8″, 4″x10″, 4″x12″, 4″x14″, 6″x8″, 6″x10″, 6″x12″, 6″x14″, 6″x16″, 6″x18″