ปูนฉาบละเอียด

ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละละเอียดพิเศษ และสารเคมี เพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เน้นความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 1776-2542 IM-12
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 75 102
2. ระยะก่อตัวเริ่มต้น
นาที ≥ 60 239
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 2.5 4.2*
4. การยึดเกาะที่ 7 วัน
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 2.3
หมายเหตุ การยึดเกาะที่ 7 วัน ทดสอบกับอิฐมอญ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 11-14 ลิตร ได้พื้นที่ 2.5-2.8 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

+=