ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ (Non Shrink Grout) อินทรีมอร์ตาร์ 71

อินทรีมอร์ตาร์ 71

ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป

เหมาะสำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป งานรอยต่อโครงสร้าง ฐานเสา ฐานสะพาน ฐานเครื่องจักร และสำหรับงานซ่อมแซม

ลักษณะการใช้งาน

อินทรีมอร์ตาร์ 71 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดสูง สามารถเทที่ความหนา 10 ถึง 150 มิลลิเมตร สำหรับงานหล่อฐานเครื่องจักร เทปิดช่องว่างโครงสร้างคอนกรีตและสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

คุณลักษณะพิเศษ

 • มีความสามารถในการไหลตัวอย่างดีเยี่ยม
 • ไม่เกิดการหดตัว
 • ไม่มีการเยิ้มน้ำ
 • สามารถใช้กับเครื่องปั๊มได้
 • เนื้อละเอียด เทในช่องแคบที่ 10 มิลลิเมตรได้
 • ทนต่อแรงกระแทก
 • ไม่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดสนิม
 • ได้รับมาตรฐาน มอก. 1776-2560 ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าท์

 1. เสาเหล็ก
 2. ไม้แบบ
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 71 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สําหรับเกร้าท์ทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการใช้งาน

อินทรีมอร์ตาร์ 71 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดสูง สามารถเทที่ความหนา 10 ถึง 150 มิลลิเมตร สำหรับงานหล่อฐานเครื่องจักร เทปิดช่องว่างโครงสร้างคอนกรีตและสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

ข้อมูลการทำงาน อินทรีมอร์ตาร์ 71
ปริมาณบรรจุ
25 กก.
สัดส่วนน้ำต่อปริมาณปูนเกร้าท์ ที่สภาวะไหลได้ (Flowable)
3.75-4.00 ลิตรต่อถุง
ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อการใช้น้ำ 292.5 ลิตร
78 ถุง
ความหนาแน่นผง
ประมาณ 1.50 กก./ลิตร
ความหนาแน่นเปียก (ผสมน้ำ 15%)
ประมาณ 2.25 กก./ลิตร
ปริมาณน้ำ % ค่าการไหล (วินาที) การเยิ้ม (%) การรับแรงอัด (กก./ซม.2) / ASTM C109
JHS 312 (J-14 Funnel)
ASTM C 232
1 วัน
3 วัน
7 วัน
28 วัน
15%
< 12
0
> 350
> 450
> 550
> 700
16%
< 10
0
> 300
> 400
> 500
> 650

หมายเหตุ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 25 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 3.75 ลิตร เทได้ประมาณ 0.012 ลูกบาศก์เมตร

ปูนประมาณ 78 ถุง ต่อน้ำสะอาด 292.5 ลิตร เทได้ปริมาณการใช้งาน 1 ลูกบาศก์เมตร

+
=