ปูนก่อทั่วไป

ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 21 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานก่อ ทำให้ปูนก่อเหนียว มีการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่มเบามือ
มีระยะแห้งตัวที่เหมาะสม จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ใช้ก่อได้ทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 598-2547 IM-21
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 75 79
2. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 5 10.9*
หมายเหตุ การยึดเกาะที่ 7 วัน ทดสอบกับผิวคอนกรีต ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 7-9 ลิตร ได้พื้นที่ก่ออิฐมอญ 1.3-1.5 ตร.ม. คอนกรีตบล็อก 2.6-2.9 ตร.ม.

+=