ปูนอินทรีเขียว

สำหรับงานก่อ งานฉาบทั่วไป

อินทรีปูนเขียว … สามารถใช้งานได้ดี สำหรับงานก่อ งานฉาบ และงานเท ตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีปูนเขียว ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

ข้อแนะนำ

  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้น และเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

ผสมปูนอินทรีปูนเขียว ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้
งานคอนกรีตทั่วไป

อินทรีปูนเขียว : 1

ทราย : 2

หิน : 4

น้ำ : 1


งานก่อผนัง

อินทรีปูนเขียว : 1

ทราย : 3

หิน : –

น้ำ : 1


งานฉาบชั้นใน

อินทรีปูนเขียว : 1

ทราย : 2.5

หิน : –

น้ำ : 1


งานฉาบชั้นนอก
อินทรีปูนเขียว : 1
ทราย : 3
หิน : –
น้ำ : 1
หมายเหตุ: ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตและงานก่อ ใช้ทรายละเอียดสำหรับงานฉาบ

ขนาดบรรจุ

  • ปูนถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ มอก. 80-2550 อินทรีปูนเขียว
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) > 320 521
2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
ระยะเวลาก่อตัวเริ่‹มต้Œน (นาที) > 45 93
ระยะเวลาก่‹อตัวสุดท้Œาย (นาที) 190
3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
1 วัน (MPa) 6.0
3 วัน (MPa) > 6.9 11.2
7 วัน (MPa) > 11.8 13.6